Pilot store Ecoco Kaapstad

Tevens
verkrijgbaar bij:

Ook verkrijgbaar bij Beauty88
De Sminkspecialist
www.kapperskorting.com
 

Verkoopvoorwaarden Ecoco INTERNATIONAL BV - AMSTERDAM

 

Hierbij vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Ecoco International BV en gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53218779.

 

1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalings-voorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en verzendkosten.

3. Verzendkosten
3-1 alle producten worden inclusief verzendkosten verzonden

 

4. Betaling
4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Betaling geschiedt via overboeking of direct en online middels iDEAL, PayPal of MultiSafePay inclusief creditcard.
4-3 Ecoco International verzendt een bevestiging per e-mail wanneer de bestelling wordt verzonden.

5. Levering
5-1 Alle artikelen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij TNT post. Tot 7 stuks worden de goederen normaal via brievenbuspost verzonden.
5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT post binnen 3 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-3 TNT post en Sandd bezorgen in de regel binnen 2 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-4 Ecoco International BV is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT post.

 

6. Retourneren
6-1 op de producten is de wettelijke bedenktijd van 7 dagen retour- en omruilregeling van toepassing. De gemaakte retourkosten zijn voor rekening van de besteller. Bij retour ontvangst zal binnen 3 werkdagen het bedrag inclusief BTW worden teruggestort op rekening waar initieel de betaling op is binnengekomen.

 

7. Aansprakelijkheid
7-1 De producten in het assortiment van Ecoco International BV voldoen aan de strenge eisen van de fabrikant. Eventuele klachten kunt u per mail aan ons voorleggen.
7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ecoco International BV kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Ecoco International BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-3 Ecoco International BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Privacy-statement

 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ecoco International BV en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.


9. Vragen

Ecoco International BV streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Ecoco International BV, dan wordt Ecoco International BV daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

10. Geschillen
10.1 Op overeenkomsten tussen Ecoco International BV en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen de consument en Ecoco International BV te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door Ecoco International BV worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
10.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan Ecoco International BV heeft voorgelegd.
10.4 Uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan Ecoco International BV heeft voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
10.5 Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Ecoco International BV aan deze keuze gebonden. Wanneer Ecoco International BV dat wil doen, zal u binnen vijf weken na een daartoe door Ecoco International BV schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of u zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Ecoco International BV de keuze van u niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Ecoco International BV gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
10.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Ecoco International BV. De illustraties zijn eigendom van Ecoco International BV.

ennl
Niet goed, geld terug!


winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen
Veilig betalen!

Ecoco Cosmetic Glove op YouTube!

Enkele reviews en demo's